تمرین 23 از 29

نقاب را از صورت بکنید، سعی کنید یا خود واقعی به نقاب نزدیک شود یا دیگران شما را به چهره اصلی ببینند.

اغلب ما، شخصیت درونی خودمان را در پشت نقابی پنهان میکنیم، تظاهر میکنیم مذهبی هستیم، در صورتیکه نیستیم، تظاهر میکنیم، شاد هستیم، در صورتیکه نیستیم، تظاهر میکنیم، وضع مالی ما عالیه، در صورتیکه نیست، سعی میکنیم این باور را ایجاد کنیم که فردی باکلاس هستیم، در صورتیکه نمیدانیم کلاس چیست! و  هزاران گزینه دیگر که شما میتوانید خود مثال بزنید.

کمی فکر کنید، ببینید، شما چه نقابی هر روز بر چهره میزنید، و در محیط پیرامون خود میگردید.

در دین اسلام به این نقاب ریا میگن و ریا یکی از بزرگترین، نشانه های منافق است.
ریا از 2 خصلت دروغ گویی و آرزو میاد، که خصلت دروغگویی شما را وادار میکنه نسبت به شرایط رفتاری غیر از آنچه که هستید انجام دهید. ولی آرزو باعث میشه، شما بخواهید خود را آنچه دوست دارید نشان دهید، ولی در هر حال شما آن نیستید که نشان میدهید.
برای رفع این مشکل اگر کار شما برگرفته از دروغگویی باشد، با تمرینات ضد دروغ میتوانید این نقص را جبران کنید، ولی اگر برگفته از آرزوها و تمایلات باشد، باید سعی کنید، به آن آرزو دست پیدا کنید، نه ادای اونو در بیاورید، در آوردن ادا، باعث میشه شما همیشه برای آن نقاب انرژی بگذارید، از مال خود بگذرید و در بسیاری از مواقع باعث میشه که از رویای اصلی خود دور و دورتر شوید.

برای مثال شما فردی هستید، که تمایل دارد خود را پولدار نشون بده، ولی واقعا یک کارمندی هستید که ماهی 500 هزار تومان درآمد دارید، این در عمل غیر ممکن است، ولی برای رسیدن به این نقاب مجبورید لباسهای مارکدار بخرید! عطر آنچنانی استفاده کنید و ... بعد آخر ماه میبینید که بیمار شدید، خرج دوا و درمان ندارید، مسافرت میخواهید بروید، پول ندارید، سال منزل تمام شده و باید کرایه خانه را افزایش دهید، نمیتوانید، هر روز زندگی به شما سخت تر گرفته میشود، ولی اگر بخواهید واقعا پولدار شوید، بجای هزینه های آنچنانی برای لباس و عطر و ... هزینه های کمتری کنید و پس انداز و سپس سرمایه گذاری کنید، بعد از چند سال میبینید، که به آرزوی خود نزدیک میشوید.

برخی فکر میکنند، داشتن برخی تیپها، نشانه با کلاس بودن است، که این خود باوری غلط است، اگر چنین فکر میکنید، شک نکنید، ضعف شخصیتی دارید، این تمرینات را ملکه ذهن خود کنید، فرد با کلاس فردی است که خصوصیات گفته شده را دارا است، یعنی فردی مادب، انسان دوست، یاری کننده، قابل اعتماد و.....

ببینید که نقابی بر چهره دارید، اصلا نقاب صحیحی است؟
نکند زندگی خود را صرف نقابی کنید که ارزشی ندارد!

یا حق

/ 0 نظر / 56 بازدید