امام حسین گفت (1).

آن کس که پیش از اندرز دیگران، خود پند گیرد و پیش از بیدار باش دیگران، خود بیدار شود.

نظرتون درباره این مطلب چیه؟ منظور ایشون چی بوده؟ آیا این گفته هنوز در زمان ما کاربرد دارد؟

این نظر منه که مینویسم. شما چه نظری دارید؟

تا حالا شده به افرادی برخورد کنید که همیشه در حال نصیحت کردن دیگران هستند؟ دیگران را پند میدهند. به خداپرستی دعوت میکنند. به راست گویی فرا میخوانند؟ و به هزاران راه خوب مردم را دعوت مینکنند؟ سوال مهم این است که آیا این افراد خود این رفتار ها را انجام میدهند؟ من وقتی میگویم امام حسین را بشناس. خودم چقدر میشناسمش؟ میخواهم قبل از اینکه مقدار کمی او را به شما بشناسمش خودم او را بشناسم. توی این تحقیق میتوانم شما را هم شریک کنم.

امام را به من بشناسونید. بگید او کی بوده یا کی هست؟ امام را نمیخواهم از دید فلسفی بشناسم میخوام مثل یک آدم معمولی درکش کنم. نمیخواهم توی این دهه پای تلوزیون بشینم یا نوحه هایی رو بشنوم که هیچ فایده ای نداره و یا پای سخنان علمایی بشینم که هیچی از حرفشونو نفهمم.

شما به زبان ساده بگید. او کیست؟

/ 3 نظر / 44 بازدید
فريبرز

اشتاهاتي كه ما انسانها انجام مي دهيم من فكر ميكنم با اگاهي به عواقبش انجام مي ديم ولي لذت اين اشتباهات بقدري زياد كه بازم تكرار مي كنيم وبعد از پيش اومدن مشكل ظاهر ابراز پشيموني مي كنيم ولي ته دلمون نه ............ اگه هم زماني نا اگاهانه اشتباه مي كنيم حتما متوجه اشتباهمون نيستيم كه اينم بر ميگرده به عدم اگاهي 2هيچكس نمي تونه امام حسين به شما معرفي كنه اون چيزي رو كه خودت ازش درك مي كني و احترامي كه براش قائلي مهمه مشابه ماجراي موسي و چوپان

نوید

به نظر من حضرت امام سمبول مهر وفا مردانگی شجاعت سخاوت و الگو از خود را فدای دیگران کردن بود

rasaazre

همه سخنان از امام حسین بود 0شما چی داری بگی