تمرین 4 از 29

درخواستهای خود را مطرح کنید

هر انسانی از طرف مقابلش یکسری درخواست داره، بستگی به میزان صمیمیت خود نسبت به طرف مقابل درخواستهای خود را بیان کنید، در بسیاری از موارد خواست شما همان خواست طرف مقابل است.

با سرپوش گذاشتن روی درخواستهای خود نسبت به طرف مقابل یک نوع حس از خودگذشتگی به شما دست میده، که این حس به شما دست میده که به طرف مقابل یک حالی دادید و امتیازی پیش خود کسب میکنید. وقتی این خواسته های ابراز نشده روی هم زیاد میشوند، این حس به شما دست میده که من چقدر خودم را برای طرف به زحمت انداختم! خیلی از مشکلات بین زوجین از این احساسات ابراز نشده سرچشمه میگیره.

بسیاری از این درخواستها فقط از ترس برآورده نشدن بیان نمیشه، از این میترسیم که اگر بیان کنیم طرف دست رد به سینه شما میزنه، خوب بزنه، همانطور که شما این حق را دارید که بیان کنید، طرف مقابل هم این حق را داره که به خواسته شما جواب مثبت بدهد یا ندهد.

در روابط کاری، کارمند از کارفرما کمک مالی میخواهد، وضعیت شرکت از دید کارمند زیاد مناسب نیست، پس این درخواست را بیان نمیکند، این عدم ابراز باعث میشه که کارمند این حس را داشته باشه که به کارفرما حال داده، حال ممکن است در صورت ابراز این خواسته، کارفرما بتونه حتی بخشی از اونو جواب بده!

در روابط دوستی هم این مساله صادق است، دوست بدون داشتند دانش کافی از دوست دیگه درخواستهای خودشو پنهان میکنه در صورتیکه شاید طرف مقابل بتونه به او کمک کنه.

خیلی از مشکلات ما با ابراز درخواستهای ما برطرف میشه.

باید یاد بگیریم که آنچه واقعا در دل داریم و میخواهیم را درخواست کنیم.
دعا میکنید، واقعا از خدا درخواست کنید، از چی میترسید؟ خدا اگر صلاح بدونه برات انجام میده، اگر نه شاید وقتی دیگر انجام بده و شاید اصلا انجامش برای تو اصلا مفید نیست. بگذارید خدا خودش مشخص کنه چی برای شما خوبه و چی نیست.
با ابراز خواسته های خود، این حس از خودگذشتگی الکی را از بین ببرید و روابط خود را سالم کنید.

در راستای جادوی کلام، این تمرینات بسیار مفید هستند، باعث میشه هر حرفی که شما میزنید به دل طرف مقابل بشینه و کار شما انجام بشه.

پس تمرینات را جدی بگیرید.

تمرینات بر اساس اولویت برنامه ریزی شده و هر تمرین را حداقل تا پایان این دوره هر روزه ادامه دهید.

بعد از 30 روز خواهید دید که چقدر متفاوت فکر و زندگی میکنید.

یا حق

/ 1 نظر / 54 بازدید
رز

واقعا همینطور است. ما خیلی جاها فداکاری الکی می کنیم.